قیمت زعفران

27دی 1399

نگین

10.9 میلیون تومان

پوشال قلمدار سوپر صادراتی

9.6 میلیون تومان

نرمه زعفران

7.6 میلیون تومان

نگین سوپر

12.3 میلیون تومان

سرگل ضعیف

8.7 میلیون تومان

دسته ( دختر پیچ )

8.0 میلیون تومان

نگین سوپر صادراتی

12.8 میلیون تومان

سرگل قاینات

9.2 میلیون تومان

پوشال معمولی

8.4 میلیون تومان

نگین سوپر اتویی

13.8میلیون تومان

سرگل سوپر صادراتی

9.8 میلیون تومان

پوشال قلمدار

8.9 میلیون تومان

نوع زرشک خود را انتخاب کنید

قیمت ها بر حسب کیلوگرم است

زرشک پفکی درجه 2

63 هزار تومان

زرشک پفکی صادراتی

69 هزار تومان

زرشک دانه اناری صادراتی

56 هزار تومان

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

اشتراک در

در مورد آخرین فروشگاه و پیشنهادات ویژه ما ، به روزرسانی های پست الکترونیکی را دریافت کنید.