قیمت زعفران

4مرداد1400

نگین

11.6میلیون تومان

پوشال قلمدار سوپر صادراتی

10.4میلیون تومان

نرمه زعفران

7.8 میلیون تومان

نگین سوپر

12.9میلیون تومان

سرگل ضعیف

9.5 میلیون تومان

دسته ( دختر پیچ )

8 میلیون تومان

نگین سوپر صادراتی

13.9میلیون تومان

سرگل قاینات

10میلیون تومان

پوشال معمولی

9.5 میلیون تومان

نگین سوپر اتویی

14.9میلیون تومان

سرگل سوپر صادراتی

10.4 میلیون تومان

پوشال قلمدار

9.9 میلیون تومان

نوع زرشک خود را انتخاب کنید

قیمت ها بر حسب کیلوگرم است

زرشک پفکی درجه 2

65 هزار تومان

زرشک پفکی صادراتی

70هزار تومان

زرشک دانه اناری صادراتی

59 هزار تومان

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

اشتراک در

در مورد آخرین فروشگاه و پیشنهادات ویژه ما ، به روزرسانی های پست الکترونیکی را دریافت کنید.