قیمت زعفران

23فروردین1400

نگین

11.3میلیون تومان

پوشال قلمدار سوپر صادراتی

9.8 میلیون تومان

نرمه زعفران

7.6 میلیون تومان

نگین سوپر

12.8 میلیون تومان

سرگل ضعیف

9 میلیون تومان

دسته ( دختر پیچ )

8 میلیون تومان

نگین سوپر صادراتی

13.3 میلیون تومان

سرگل قاینات

9.5 میلیون تومان

پوشال معمولی

8.6 میلیون تومان

نگین سوپر اتویی

14.3میلیون تومان

سرگل سوپر صادراتی

10 میلیون تومان

پوشال قلمدار

9 میلیون تومان

نوع زرشک خود را انتخاب کنید

قیمت ها بر حسب کیلوگرم است

زرشک پفکی درجه 2

65 هزار تومان

زرشک پفکی صادراتی

70هزار تومان

زرشک دانه اناری صادراتی

59 هزار تومان

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

اشتراک در

در مورد آخرین فروشگاه و پیشنهادات ویژه ما ، به روزرسانی های پست الکترونیکی را دریافت کنید.