قیمت زعفران

29مهر1400

نگین

12.9میلیون تومان

پوشال قلمدار سوپر صادراتی

13.3میلیون تومان

نرمه زعفران

9.2 میلیون تومان

نگین سوپر

15.5.میلیون تومان

سرگل ضعیف

12.2 میلیون تومان

دسته ( دختر پیچ )

9.8میلیون تومان

نگین سوپر صادراتی

16.5میلیون تومان

سرگل قاینات

12.5میلیون تومان

پوشال معمولی

12.1 میلیون تومان

نگین سوپر اتویی

17.7 میلیون تومان

سرگل سوپر صادراتی

13.3میلیون تومان

پوشال قلمدار

12.6 میلیون تومان

نوع زرشک خود را انتخاب کنید

قیمت ها بر حسب کیلوگرم است

زرشک پفکی درجه 2

65 هزار تومان

زرشک پفکی صادراتی

80هزار تومان

زرشک دانه اناری صادراتی

59 هزار تومان

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

خرید زعفران فروش زعفران خرید عمده زعفران فروش عمده زعفران فروش عمده زعفران قاینات خرید عمده زعفران قاینات قیمت زعفران

اشتراک در

در مورد آخرین فروشگاه و پیشنهادات ویژه ما ، به روزرسانی های پست الکترونیکی را دریافت کنید.