اطلاعات تماس

شماره های تماس:

2350 774 0253
7250 748 0912 (صادرات)
6895 252 0912 (پخش مرکزی)
5177 644 0936 (نمایندگی استان تهران)
8783 753 0912(نمایندگی استان مرکزی)
3011 943 0912(نمایندگی استان لرستان)

آدرس دفتر قم:

قم – خیابان شهدا (صفائیه)-پاساژ طلا- طبقه اول- پلاک 12

آدرس دفتر قاینات:

خراسان جنوبی- قاین- خیابان جانبازان 20- ساختمان کسری

برای ما پیام بفرستید